English

Advies op maat

Denkt u dat uw concurrenten onderling afspraken over prijs of marktverdeling maken? Of wilt u weten waar u zelf staat, hoever u kunt gaan en welke risico’s u loopt? U wilt weten of uw distributiecontract mededingingsproof is en advies hoe u zich aan de regels kunt houden.

InesLegal analyseert uw positie en biedt u advies onder meer over de volgende onderwerpen:

 • E-commerce & online verkoop door middel van:

  • platforms zoals Amazon, Bol.com en Fonq
  • algoritmes en andere prijsvergelijkingstools
  • geoblocking
 • Verticale distributiecontracten en beperkende handelingen:

  • adviesprijzen, minimumprijzen, kortingen en vergoedingen
  • gebiedsbeperkingen
  • selectieve distributiecontracten & exclusieve distributiecontracten
 • Kartels:

  • prijsafspraken
  • marktverdelingsafspraken
  • afstemming bij aanbestedingen
 • Misbruik van machtspositie

 • Brancheverenigingen en handelsverenigingen

U krijgt antwoorden over hoe sterk u bewijsrechtelijk staat, welke risico’s er zijn en wat u kunt ondernemen.

Neem contact op met ons om te weten waar u staat!
Zaak | Misbruik van machtspositie in financiële sector – Advies

 

Een fabrikant met machtspositie in de financiële sector weigerde één van zijn producten te leveren aan een detailhandelaar. In plaats daarvan besloot de fabrikant het product zelf te verkopen.

De detailhandelaar beschuldigde de fabrikant van het hanteren van te hoge prijzen voor de producten en stond erop dat hij wel geleverd zou krijgen. De advocaat van de detailhandelaar stuurde een brief naar de fabrikant waarin stond dat de fabrikant misbruik maakte van zijn machtspositie door te weigeren de producten te leveren.

De fabrikant nam contact met ons op om het misbruik van machtspositie te beoordelen. Wij stelden een memo met de juridische argumenten die fabrikant zou kunnen aandragen om aan te tonen dat er geen sprake was van misbruik van machtspositie, de instrumenten die hij zou kunnen gebruiken en de volgende stappen die hij zou kunnen ondernemen met de risico’s die hij zou kunnen lopen.

Zaak | Branchevereniging in de landbouw – Advies

 

Door de jaren heen had een zeer belangrijke branchevereniging in de landbouw verschillende adviezen ontvangen van advocaten die niet gespecialiseerd waren in het mededingingsrecht. Hun conclusies waren gelijkluidend: het was mededingingsrechtelijk toegestaan wat de branchevereniging aan het doen was.

De branchevereniging contacteerde ons voor expert advies ten aanzien van de mededingingsrechtelijke aspecten van hun activiteiten. Wij concludeerden dat de activiteiten die de vereniging en haar leden jarenlang hadden verricht zeer ernstige inbreuken op het mededingingsrecht vormden. Daar de branchevereniging de grootste was in haar sector, betekende dit dat al haar leden en feitelijk de gehele sector jarenlang inbreuk maakte op het mededingingsrecht. Wij adviseerden over hoe zij hun activiteiten anders konden inrichten zodat ze zouden voldoen aan het mededingingsrecht. Dit resulteerde erin dat de branchevereniging een andere koers ging varen en de gehele sector gereorganiseerd werd.

Zaak | Reistassen – Advies

 

Een detailhandelaar in reistassen ontving nieuwe algemene verkoopvoorwaarden van één van zijn belangrijkste fabrikanten. Daarin was een verbod opgenomen voor detailhandelaren om de goederen van de fabrikant te verkopen op websites van derden en marktplaatsen (Amazon, eBay, Bol.com).

Hij nam contact met ons op en wilde weten of deze regeling was toegestaan, wat hij daartegen zou kunnen doen en hoe verder te gaan. Wij hebben hem van advies voorzien en de instrumenten gegeven om verder te kunnen gaan.

INESLEGAL Advies