English

Juridische bijstand, voor uw zaak

  • Een mededingingsautoriteit doet onderzoek bij u en doorzoekt al uw bestanden en uw administratie. U hebt juridische bijstand nodig en iemand die uw rechten verdedigt.
  • U overweegt een clementieverzoek in te dienen bij een mededingingsautoriteit en u hebt juridische bijstand nodig.
  • Procedures bij de mededingingsautoriteit of bij de rechter staan op het punt van beginnen en u hebt deskundige juridische bijstand nodig.
Neem contact op met ons om te weten waar u staat!

Zaak | Kartel in de industriële sector – Juridische bijstand

 

’s Werelds grootste fabrikant van industriële batterijen van Amerikaanse origine was betrokken bij een prijskartelonderzoek van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt en had een clementieverzoek ingediend. Wij traden op als juridisch vertegenwoordigers van de fabrikant in het kartelonderzoek en de clementieprocedure.

Eerst analyseerden we het bewijs dat was meegenomen door de autoriteit en voorzagen de fabrikant in memo’s van de mogelijke scenario’s en de juridische gevolgen daarvan. Vervolgens adviseerden wij de Amerikaanse klant over zijn rechten op basis van het Nederlandse en het Europese mededingingsrecht en vertegenwoordigden  de fabrikant bij de hoorzittingen van de ACM.

Zaak | Rechtszaak in elektronische apparatuur – Juridische bijstand

 

Een groothandel in elektronische apparatuur werd voor de rechter gedaagd door één van zijn online detailhandelaren. De detailhandelaar maakte gebruik van merken en productfoto’s van de groothandel. De groothandel besloot nieuwe advertentieprijzen aan haar detailhandelaren te communiceren, waarbij werd opgeroepen een minimale verkoopprijs te hanteren en deze te vermelden op hun websites. Nadat de detailhandelaar in kwestie er herhaaldelijk op moest worden gewezen dat het de ‘verkeerde’ prijzen op de website had staan, zette de groothandel de samenwerking stop.

De detailhandelaar ging echter door met het gebruik van de afbeeldingen en merken van de groothandel. De rechtbank stond dit toe: zij oordeelde dat de opzegging op deze wijze onrechtmatig was. De rechtbank oordeelde dat de groothandel de relatie had opgezegd, omdat de detailhandelaar zich niet hield aan de opgelegde minimumprijzen en dat dit in strijd was met het mededingingsrecht.

De advocaat van de groothandel contacteerde ons om mededingingsrechtelijke expertise in te brengen in de zaak in hoger beroep. In hoger beroep bepaalde het hof dat er wel degelijk sprake was van een rechtmatige opzegging. Het hof verwierp het argument van de detailhandelaar en was het eens met ons betoog dat de detailhandelaar niet voldoende had aangetoond dat het zou gaan om een merkbare beperking van de mededinging en dat de opzegging dus niet in strijd was met het mededingingsrecht. Alle door ons ingebrachte mededingingsrechtelijke argumenten zorgden ervoor dat de groothandel de zaak won.

INESLEGAL Juridische bijstand