English Français

Ines Hijmans PG Dip LLM

Ines Hijmans PG Dip LLMIn de zeven jaar als jurist bij de Nederlandse Mededingings autoriteit (nu: Autoriteit Consument & Markt), nam Ines deel aan de eerste bedrijfsinvallen in de bouwfraudezaken. Doordat Ines bij veel grote opsporingsonderzoeken betrokken is geweest, is zij goed op de hoogte van de werkwijze van de ACM. Die kennis en ervaring deelt InesLegal graag met u.

Ines is in 2001 als jurist afgestudeerd met als specialisatie Europees mededingingsrecht. In 2005 heeft zij in Londen een postdoctorale opleiding EC Competition Law (King’s College) afgerond.

Na diverse bouwfraude-onderzoeken, heeft Ines veel onderzoeken gedaan in de sectoren consumentengoederen, transport, automotive, horeca, supermarkten, landbouw en de reisbranche.

Binnen de ACM was Ines verantwoordelijk voor het opstellen van de nieuwe Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen. Deze richtlijn heeft als doel de ondernemer van dienst te zijn bij het zelf beoordelen of een gedraging is toegestaan. Als expert was Ines ook werkzaam op het gebied van contracten met betrekking tot distributie, franchise, non-concurrentiebeding, exclusieve/selectieve levering en gebiedsbescherming.

In Brussel vertegenwoordigde Ines Nederland bij Adviescomités inzake mededingingsbeperkende gedragingen en dominante posities van de Europese Commissie. In die bijeenkomsten werden Europese overtredingen beoordeeld. Ook waar het Europese kwesties betreft, kan InesLegal u van dienst zijn.

Voor het Competition Commmittee on Co-operation and Enforcement van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft Ines de Nederlandse landenbijdrage opgesteld in het rapport ‘Country Report on Potential Pro-Competitive and Anti-Competitive Aspects of Trade/Business Associations’. Bij de Ronde Tafel Conferentie van de OESO over dit onderwerp in Parijs heeft zij Nederland vertegenwoordigd.

Sinds 2009 werkt Ines als zelfstandig juridisch adviseur via InesLegal en geeft zij mededingingsrechtelijke adviezen aan ondernemingen en advocatenkantoren. Van 2015 tot en met 2017 heeft InesLegal een internationale kartelzaak geleid voor een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Van 2017 tot en met 2018 heeft InesLegal gewerkt als interim bedrijfsjurist mededingingsrecht bij Air France-KLM.

 

Contact Ineslegal Ines Hijmans via Linkedin