English

Assistentie rondom mededingingsrecht

Hebt u assistentie nodig rondom mededingingsrecht en wilt u weten wat uw rechten zijn wanneer een mededingingsautoriteit bij u op de stoep staat? Wilt u bijstand op locatie? Wat zijn uw rechten als de mededingingsautoriteit uw medewerkers gaat verhoren?

Vormen van assistentie

InesLegal biedt u de volgende diensten (en meer):

  • Assistentie op locatie of via de telefoon,
  • Juridische check en beoordeling van de documenten die zijn meegenomen tijdens een onderzoek door een mededingingsautoriteit of die zijn ingediend in het kader van een clementieverzoek,
  • Bedrijfsinval testen opdat u voorbereid bent als een mededingingsautoriteit bij u op de stoep staat,
  • Handleiding, draaiboek en procedures voor uw bedrijf in geval van een onderzoek,
  • Assistentie bij verzoeken om informatie door de mededingingsautoriteiten.

InesLegal biedt u juridische assistentie bij alle mededingingsrechtelijke kwesties.

Neem contact op met ons om te weten waar u staat!

Zaak | Zorgverlener – Assistentie

 

Een zorgverlener was betrokken bij een onderzoek van de Nederlandse mededingingsautoriteit naar een marktverdelingskartel. De onderzoeksfase was afgerond en de zorgverlener ontving het definitieve rapport. Hierin stond dat de zorgverlener één van de twee partijen was die beschuldigd werd van deelname aan een klassiek marktverdelingskartel. In dat kartel zouden partijen gebieden onderling met elkaar hebben verdeeld en met elkaar hebben afgesproken niet in elkaars gebied te concurreren.

De zorgverlener nam contact met ons op om de feiten, het bewijs en de bevindingen van het rapport te beoordelen. Zij verzocht ook om advies welke tegenargumenten zij naar voren zou kunnen brengen. Gebaseerd op onze conclusies dat het bewijs mager was en de bevindingen niet overtuigend waren, adviseerden wij de cliënt om verdere juridische stappen te nemen. In hoger beroep won zij de zaak tegen de mededingingsautoriteit specifiek op de argumenten die wij hadden geadviseerd.

Zaak | Bedrijfsinval bij farmaceut – Assistentie

 

Een zeer groot farmaceutisch bedrijf verzocht om, bij wijze van proef, een bedrijfsinval te organiseren om hun sterke en zwakke punten te beoordelen, voor het geval een mededingingsautoriteit een inval zou doen. Het was een test, waarbij, behalve hun bedrijfsjuristen, geen van de werknemers van tevoren hiervan op de hoogte waren. De inval werd op precies dezelfde manier uitgevoerd als een mededingingsautoriteit dit zou doen, zoals met een forensische IT expert en verscheidene inspecteurs die door de administratie heengingen. Enkele van hen hadden jarenlang vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd voor mededingingsautoriteiten.

De bedrijfsjuristen waren ervan overtuigd dat het bedrijf goed voorbereid was op een inval en dat de zeer strenge veiligheidsmaatregelen ervoor zouden zorgen dat de teams niet verder zouden komen dan de receptie. De verbazing was dan ook heel groot toen een van de inspecteurs wist door te dringen tot de bovenste verdieping en voor de deur van de kamer van de hoogste baas stond.

De proef was een goede leerervaring voor het bedrijf en werd integraal geëvalueerd met het gehele personeel. De bedrijfsmedewerkers waren op de hoogte van hun zwakke punten en hoe zij hun processen konden verbeteren. Het personeel voelde zich meer op hun gemak nu ze wisten wat te doen wanneer inspecteurs door hun bestanden en administratie zouden heengaan en de gehele bedrijfsvoering voor minimaal een hele dag zou worden stilgelegd.

INESLEGAL Assistentie