English

InesLegal heeft kennis en ervaring in de volgende sectoren:

 • Bouw
 • Handel:
  • Online en offline detailhandel
  • Consumentengoederen
  • Horeca
  • Onroerend goed
  • Reisbranche
  • Supermarkt
 • Landbouw:
  • Food & Agri
  • Tuinbouw
 • Transport:
  • Automotive
  • Luchtvaart
 • Industrieën
 • Zorg
 • Publieke private samenwerkingen
 • Lokale overheden
Neem contact op met ons om te weten waar u staat!