English

In onderstaand overzicht zijn verschillende publicaties opgenomen, waaronder bijdragen van Ines Hijmans en een kort interview.

 

Bijdragen

Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen

OESO Country Report on Potential Pro-Competitive and Anti-Competitive Aspects of Trade/Business Associations– Nederlandse bijdrage

 

Artikelen

Kort interview NMagazine (zie hieronder, bron: acm.nl)

‘Ook op specifieke vragen geven we antwoord’

‘De NMa wil ondernemingen en brancheorganisaties graag behulpzaam zijn, laat ik dat vooropstellen’, zegt Ines Hijmans, bij de NMa medeverantwoordelijk voor de ‘Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen’. ‘Toen wij uit de markt signalen kregen dat er vragen rezen over de Richtsnoeren, was dat dan ook een van de redenen voor de aanpassingen ervan. Van de suggesties van onder meer VNO-NCW en MKBNederland hebben we daarbij dankbaar gebruikgemaakt.’ De Richtsnoeren kunnen echter nooit antwoord geven op alle vragen, benadrukt Hijmans. ‘Waar duidelijkheid kan worden gegeven, doen wij dat natuurlijk. Maar elk geval is anders, en dus is het onmogelijk alle gevallen uitputtend te behandelen.

Voor specifieke vragen hebben we een informatielijn. Ook op die vragen kunnen we dus antwoord geven. Dikwijls blijkt er daarbij gelukkig weinig of niets aan de hand te zijn. Bovendien is op de website speciaal voor ondernemers het dossier NMa en het MKB te raadplegen. Ook heeft de NMa een leeswijzer bij de Richtsnoeren [zie kader] opgesteld waarin de inhoud van de Richtsnoeren in de vorm van een korte toets wordt weergegeven. Daarnaast staan er in de Richtsnoeren veel voorbeelden van wat er wel en niet mag. Bij nieuwe of onopgeloste vragen bestaat ten slotte de mogelijkheid om een informele zienswijze aan de NMa te vragen. Er zijn dus tal van mogelijkheden.’

Op de kritiek van Toine Vermeulen van VNO-NCW over het begrip ‘suggestie’ in de communicatie over kostenstijgingen, antwoordt Ines Hijmans: ‘Elke mededeling over dat onderwerp heeft al snel een normatief karakter. Met andere woorden: vermijd iedere mededeling over prijzen, tarieven of kostenstijgingen of onderdelen daarvan, tenzij op basis van objectief beschikbare gegevens zoals CAO-loonkostencijfers. Ondernemingen moeten hun eigen prijzen, tarieven en kostenstijgingen bepalen. Dat lijkt me qua aanwijzing duidelijk genoeg.’

De klacht van Arnold Koopmans van BOVAG, over de beperking in de cijfermatige informatie van brancheorganisaties aan de leden, pareert ze als volgt: ‘Ondernemingen mogen recente, specifieke gegevens verschaffen, zolang het om algemeen beschikbare cijfers gaat die geen betrekking hebben op belangrijke concurrentieparameters en die niet herleidbaar zijn tot individuele ondernemingen. Niet toegestaan zijn dus gegevens over belangrijke concurrentieparameters zoals prijzen, kwaliteit en kwantiteit. Iedere ondernemer dient zelf zijn commerciële beleid en prijzen vast te stellen, zonder het voorgenomen marktgedrag af te stemmen met zijn concurrenten.’