English Français

Mededingingsrecht, onze expertise

InesLegal is expert in het mededingingsrecht met bijna twintig jaar werkervaring bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (Autoriteit Consument & Markt), bij internationale bedrijven en als mededingingsrechtelijke expert voor een twaalftal internationale advocatenkantoren.

Na zeven jaar bij de ACM te hebben gewerkt, besloot InesLegal begin 2009 door te gaan als zelfstandig ondernemer om het bedrijfsleven beter van dienst te kunnen zijn bij mededingingsrechtelijke kwesties. Gedurende de laatste tien jaar heeft InesLegal ervaren dat u kosten en tijd kunt besparen door tijdig een mededingingsrechtelijke expert in te schakelen.

 • Wilt u checken of uw distributieplannen toegestaan zijn? Wilt u een oplossing vinden om binnen de juridische grenzen te blijven?
 • Hebt u de indruk dat uw concurrent of distributeur in strijd met het mededingingsrecht handelt?
 • Vinden uw klachten over oneerlijke concurrentie onvoldoende gehoor?
 • Krijgt u geen duidelijkheid en wilt u weten waar u staat?

Neem contact op met InesLegal zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken.

Diensten

InesLegal biedt u de volgende diensten:

Quick scan:

 • U staat op het punt om met uw distributeur overeenstemming te bereiken over een specifiek onderdeel van uw distributie, zoals verkoopprijs, adviesprijs, kortingen, gebiedsbeperkingen, online verkopen of een promotiecampagne. U wilt weten of dit is toegestaan opdat u verder kunt met ondernemen. Bel of neem contact met ons op om snel een ‘ja’ of ‘nee’-antwoord te krijgen.

Advies:

 • U wilt weten wat u kunt ondernemen tegen online distributeurs of detailhandelaren.
 • U wilt advies of uw distributiecontracten mededingingsproof zijn. Wij vinden een oplossing hoe u zich aan de regels kunt houden en u kunt doorgaan met zaken doen.
 • U hebt een geschil met uw concurrent of een distributeur en u wilt weten waar u staat en welke stappen u kunt ondernemen.
 • U wordt ervan beticht dat u het mededingingsrecht hebt overtreden. U wilt weten of dat terecht is, welke risico’s u loopt en wat u kunt doen.
 • U vermoedt dat een sterke of grote partij misbruik maakt van haar machtspositie en u wilt daar wat tegen ondernemen.

Assistentie:

 • Een mededingingsautoriteit heeft contact met u op genomen of staat bij u op de stoep. U hebt assistentie nodig en u wilt weten wat uw rechten zijn.
 • U wilt dat een expert de documenten checkt die zijn meegenomen tijdens een onderzoek door een mededingingsautoriteit of de documenten in het kader van een clementieverzoek. U wilt weten welke risico’s u mogelijk loopt en hoe een mededingingsautoriteit waarschijnlijk de documenten gaat beoordelen.
 • U wilt dat u voorbereid bent en weet wat u moet doen als de mededingingsautoriteit bij u op de stoep staat en uw administratie en computers doorzoekt.
 • U wilt een handleiding, draaiboek en procedures voor uw bedrijf en uw medewerkers om te weten wat te doen als een mededingingsautoriteit een onderzoek start.
 • Een mededingingsautoriteit verzoekt u om informatie te verstrekken als marktpartij. U wilt dat een expert kijkt naar de antwoorden voordat u deze naar de mededingingsautoriteit stuurt.

Juridische bijstand:

 • Een mededingingsautoriteit doet onderzoek bij u en doorzoekt al uw bestanden en uw administratie. U hebt juridische bijstand nodig en iemand die uw rechten verdedigt.
 • U overweegt een clementieverzoek in te dienen bij een mededingingsautoriteit en u hebt juridische bijstand nodig.
 • Procedures bij de mededingingsautoriteit of bij de rechter staan op het punt van beginnen en u hebt deskundige juridische bijstand nodig.

Trainingen:

 • U wilt dat uw managers, sales- en marketingmedewerkers worden getraind om bewustwording te creëren voor de do’s en don’ts in het mededingingsrecht.
 • U wilt een op maat gemaakt programma voor uw huidige en toekomstige medewerkers opdat zij op de hoogte zijn van het mededingingsrecht en zich daaraan houden.
 • U wilt een op maat gemaakt e-learning programma voor uw bedrijf.

Alle diensten kunnen worden verricht in het Nederlands, Engels of Frans.

Daarnaast beschikt InesLegal over een uitgebreid netwerk van experts op andere rechtsgebieden om u van dienst te kunnen zijn.

Neem contact op met InesLegal om te weten waar u staat!

INESLEGAL Links